دانلود آهنگ و موزیک http://mehrnic.ir 2020-09-22T03:03:26+01:00 text/html 2020-02-02T06:53:41+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef دانلود آهنگ جدید آرون افشار به نام زلزله http://mehrnic.ir/post/151 <div class="pcnt" style="margin: 0px; padding: 10px 25px; transition: all 0.3s ease-out 0s; width: auto; text-align: center; color: rgb(115, 115, 117);"><div class="center" style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">آرون افشار زلزله</h2><p style="transition: all 0.3s ease-out 0s;"></p><p style="transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">آرون افشار</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">زلزله</span></font></strong></p><p style="transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Aron Afshar</span></font></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Zelzeleh</span></font></strong></p><p style="transition: all 0.3s ease-out 0s;">ترانه :&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">مهرزاد امیرخانی</span></font>&nbsp;؛ موزیک :&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">امیرحسین دادستان</span></font>&nbsp;؛ تنظیم :&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">معین راهبر</span></font></p><p class="clred" style="transition: all 0.3s ease-out 0s; color: red !important;">+&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">متن ترانه</span></font>&nbsp;زلزله از آرون افشار</p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">زیبا صنم آواره ترین عاشق دنیا منم / که در قفس چشم تو پر میزنم</h2><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">شلاق نگاهت نزنی بر تنم / تو باشو ببین از همه دل میکنم</h2><p style="transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="https://nex1music.ir/upload/2020-02-01/aron-afshar-zelzeleh-2020-02-01-19-03-27.jpg" width="480" height="480" alt="آرون افشار زلزله، دانلود آهنگ جدید آرون افشار زلزله + متن ترانه" class="loading" data-was-processed="true" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease-out 0s; margin-top: 0px;"></p></div></div><div class="pscn" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; text-align: -webkit-center;"></div> text/html 2019-08-08T07:28:56+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی به نام شقایق http://mehrnic.ir/post/150 <h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">آرمان گرشاسبی شقایق</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">آرمان گرشاسبی</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">شقایق</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Arman Garshasbi</span></font></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Shaghayegh</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;">ترانه سرا :&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">احسان حائری</span></font>&nbsp;؛ میکس و مستر :&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">آرش پاکزاد</span></font></p><p class="clred" style="font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: red !important;">+&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">متن ترانه</span></font>&nbsp;شقایق از آرمان گرشاسبی</p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">به جز تنت مبادا شقایقی ببویم / تو هدیه کن دلی یا رمق به جست و جویم</h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">تو بهترین فریبی که از زمانه خوردم / تو آخرین کلامی که تا ترانه بردم</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-06/arman-garshasbi-shaghayegh-2019-08-06-11-59-21.jpg" data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-06/arman-garshasbi-shaghayegh-2019-08-06-11-59-21.jpg" width="480" height="480" alt="آرمان گرشاسبی شقایق | دانلود آهنگ آرمان گرشاسبی به نام شقایق" class="loaded" data-was-processed="true" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease-out 0s; margin-top: 0px;"></p> text/html 2019-08-08T07:25:06+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef دانلود آهنگ جدید علی منتظری به نام مهربانم http://mehrnic.ir/post/149 <h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">علی منتظری مهربانم</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">علی منتظری</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">مهربانم</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Ali Montazeri</span></font></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Mehrabanam</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-06/ali-montazeri-mehrabanam-2019-08-06-23-55-04.jpg" data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-06/ali-montazeri-mehrabanam-2019-08-06-23-55-04.jpg" width="480" height="480" alt="علی منتظری مهربانم | دانلود آهنگ علی منتظری به نام مهربانم" class="loaded" data-was-processed="true" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease-out 0s; margin-top: 0px;"></p> text/html 2019-08-08T07:20:02+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef دانلود آهنگ جدید حامد نیک پی به نام وای بر ما http://mehrnic.ir/post/148 <h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">حامد نیک پی وای بر ما</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">حامد نیک پی</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">وای بر ما</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Hamed Nikpay</span></font></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Vay Bar Ma</span></font></strong></p><p class="clred" style="font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: red !important;">+&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">متن ترانه</span></font>&nbsp;وای بر ما از حامد نیک پی</p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">زلف آشفته ات ، گشته آرام ِجان / دل که رفت از بَرم ، تو کنارم بمان</h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">عقل راهی‌ نبرد ، مست و دیوانه شد / عاشقی کن چُنان ، همچو افسانه شو</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-06/hamed-nikpay-vay-bar-ma-2019-08-06-21-05-23.jpg" data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-06/hamed-nikpay-vay-bar-ma-2019-08-06-21-05-23.jpg" width="480" height="480" alt="حامد نیک پی وای بر ما | دانلود آهنگ حامد نیک پی به نام وای بر ما" class="loaded" data-was-processed="true" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease-out 0s; margin-top: 0px;"></p> text/html 2019-08-08T07:17:46+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef دانلود آهنگ جدید علی مقدم به نام بوم بوم http://mehrnic.ir/post/147 <h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">علی مقدم بوم بوم</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">علی مقدم</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">بوم بوم</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Ali Moghaddam</span></font></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Boom Boom</span></font></strong></p><p class="clred" style="font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: red !important;">+&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">متن ترانه</span></font>&nbsp;بوم بوم از علی مقدم</p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/ali-moghaddam-boom-boom-2019-08-07-16-40-26.jpg" data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/ali-moghaddam-boom-boom-2019-08-07-16-40-26.jpg" width="480" height="480" alt="علی مقدم بوم بوم | دانلود آهنگ علی مقدم به نام بوم بوم" class="loaded" data-was-processed="true" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease-out 0s; margin-top: 0px;"></p> text/html 2019-08-08T07:15:59+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef دانلود آهنگ جدید کوروش معین به نام آروم آروم http://mehrnic.ir/post/146 <h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">کوروش معین آروم آروم</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">کوروش معین</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">آروم آروم</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Kourosh Moein</span></font></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Arom Arom</span></font></strong></p><p class="clred" style="font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: red !important;">+&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">متن ترانه</span></font>&nbsp;آروم آروم از کوروش معین</p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/kourosh-moein-arom-arom-2019-08-07-16-42-04.jpg" data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/kourosh-moein-arom-arom-2019-08-07-16-42-04.jpg" width="480" height="480" alt="کوروش معین آروم آروم | دانلود آهنگ کوروش معین به نام آروم آروم" class="loaded" data-was-processed="true" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease-out 0s; margin-top: 0px;"></p> text/html 2019-08-08T07:11:34+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef دانلود آهنگ جدید کارن و کیراد به نام این شهر http://mehrnic.ir/post/144 <h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">کارن و کیراد این شهر</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">کارن</span></font></strong>&nbsp;و&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">کیراد</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">این شهر</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Karen</span></font></strong>&nbsp;&amp;&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Keyrad</span></font></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">This City</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/karen-keyrad-this-city-2019-08-07-20-21-54.jpg" data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/karen-keyrad-this-city-2019-08-07-20-21-54.jpg" width="480" height="480" alt="کارن و کیراد این شهر | دانلود آهنگ کارن و کیراد به نام این شهر" class="loaded" data-was-processed="true" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease-out 0s; margin-top: 0px;"></p> text/html 2019-08-08T07:08:14+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef دانلود آهنگ جدید ناصر شاه ماری به نام عشقیدن دانیش http://mehrnic.ir/post/143 <h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">ناصر شاه ماری عشقیدن دانیش</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">ناصر شاه ماری</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">عشقیدن دانیش</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Naser Shahmari</span></font></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Eshghidan Danish</span></font></strong></p><p class="clred" style="font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: red !important;">+&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">متن ترانه</span></font>&nbsp;عشقیدن دانیش از ناصر شاه ماری</p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/naser-shahmari-eshghidan-danish-2019-08-07-20-23-29.jpg" data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/naser-shahmari-eshghidan-danish-2019-08-07-20-23-29.jpg" width="480" height="480" alt="ناصر شاه ماری عشقیدن دانیش | دانلود آهنگ ناصر شاه ماری به نام عشقیدن دانیش" class="loaded" data-was-processed="true" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease-out 0s; margin-top: 0px;"></p> text/html 2019-08-08T07:05:03+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef دانلود آهنگ جدید وحید اسکای به نام ابی http://mehrnic.ir/post/142 <h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">وحید اسکای ابی</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">وحید اسکای</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">ابی</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Vahid Sky</span></font></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Ebi</span></font></strong></p><p class="clred" style="font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: red !important;">+&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">متن ترانه</span></font>&nbsp;ابی از وحید اسکای</p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/vahid-sky-ebi-2019-08-07-20-30-17.jpg" data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/vahid-sky-ebi-2019-08-07-20-30-17.jpg" width="480" height="480" alt="وحید اسکای ابی | دانلود آهنگ وحید اسکای به نام ابی" class="loaded" data-was-processed="true" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease-out 0s; margin-top: 0px;"></p> text/html 2019-08-08T07:02:41+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef میثم کریمی رنگ عاشقی http://mehrnic.ir/post/141 <h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">میثم کریمی رنگ عاشقی</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">میثم کریمی</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">رنگ عاشقی</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Meysam Karimi</span></font></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Range Asheghi</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/meysam-karimi-range-asheghi-2019-08-07-23-32-30.jpg" data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/meysam-karimi-range-asheghi-2019-08-07-23-32-30.jpg" width="480" height="480" alt="میثم کریمی رنگ عاشقی | دانلود آهنگ میثم کریمی به نام رنگ عاشقی" class="loaded" data-was-processed="true" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease-out 0s; margin-top: 0px;"></p> text/html 2019-08-08T07:00:33+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef محمد اصفهانی حالا که اومدی http://mehrnic.ir/post/140 <div class="pcnt" style="margin: 0px; padding: 10px 25px; transition: all 0.3s ease-out 0s; width: auto; text-align: center; color: rgb(115, 115, 117);"><div class="center" style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">محمد اصفهانی حالا که اومدی</h2><p style="transition: all 0.3s ease-out 0s;"></p><p style="transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">محمد اصفهانی</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">حالا که اومدی</span></font></strong></p><p style="transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Mohammad Esfahani</span></font></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Hala Ke Oumadi</span></font></strong></p><p style="transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/mohammad-esfahani-hala-ke-oumadi-2019-08-07-23-33-31.jpg" data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/mohammad-esfahani-hala-ke-oumadi-2019-08-07-23-33-31.jpg" width="480" height="480" alt="محمد اصفهانی حالا که اومدی | دانلود آهنگ محمد اصفهانی به نام حالا که اومدی" class="loaded" data-was-processed="true" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease-out 0s; margin-top: 0px;"></p></div></div><div class="pscn" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; text-align: -webkit-center;"><div class="lnkdl animate" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><i style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 23px; font-family: IRANSans; text-decoration-line: none; margin: 0px 15px; padding: 10px 0px; color: rgb(85, 85, 85); cursor: pointer; transition: all 0.3s ease-out 0s; display: block; position: relative; width: 23px; height: 22px; background: url(&quot;../img/img2.png&quot;) -163px 0px no-repeat; border: 0px; text-align: justify; border-radius: 3px; max-width: 100%; vertical-align: middle; float: right;"></i><br></div></div> text/html 2019-08-08T06:56:35+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef فرزاد فرزین ای کاش http://mehrnic.ir/post/138 <h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">فرزاد فرزین ای کاش</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">فرزاد فرزین</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">ای کاش</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Farzad Farzin</span></font></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">Ey Kash</span></font></strong></p><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;">ترانه :&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">روزبه بمانی</span></font>&nbsp;؛ موزیک :&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">فرزاد فرزین</span></font>&nbsp;؛ تنظیم :&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">مهران خلیلی</span></font></p><p class="clred" style="font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: red !important;">+&nbsp;<font color="#265a8c"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">متن ترانه</span></font>&nbsp;ای کاش از فرزاد فرزین</p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">یکم از خودت بگو اگه تو هم دلتنگی / اگه مثل من داری با هر شبت میجنگی</h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">یکم از خودت بگو اگه تو هم نابودی / من که خیلی گفتم از خودم برات تا بودی</h2><p style="color: rgb(115, 115, 117); font-size: 12px; text-align: center; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/farzad-farzin-ey-kash-2019-08-07-11-56-24.jpg" data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-08-07/farzad-farzin-ey-kash-2019-08-07-11-56-24.jpg" width="480" height="480" alt="فرزاد فرزین ای کاش | دانلود آهنگ فرزاد فرزین به نام ای کاش" class="loaded" data-was-processed="true" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease-out 0s; margin-top: 0px;"></p> text/html 2019-08-05T16:01:36+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef دانلود آهنگ های بی تی اس http://mehrnic.ir/post/136 <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: IRANSans; text-align: center;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;">دانلود آهنگ های بی تی اس</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: IRANSans;"><img class="aligncenter wp-image-5194" src="http://tabanmusic.com/wp-content/uploads/This-Is-BTS-300x300.jpg" alt="" width="500" height="500" srcset="https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/This-Is-BTS-300x300.jpg 300w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/This-Is-BTS-150x150.jpg 150w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/This-Is-BTS-450x450.jpg 450w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/This-Is-BTS-70x70.jpg 70w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/This-Is-BTS-266x266.jpg 266w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/This-Is-BTS.jpg 500w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px auto; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; max-width: 98%; display: block;"></p> text/html 2019-08-05T15:59:29+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef هم اکنون دانلود آهنگ ایرانی اصله از ماکان بند http://mehrnic.ir/post/135 <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: IRANSans; text-align: center;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;">هم اکنون&nbsp;<font color="#444444"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all;">دانلود آهنگ</span></font>&nbsp;ایرانی اصله از ماکان بند</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: IRANSans; text-align: center;">Download New Music Macan Band + Irani Asle / mp3 / 320</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: IRANSans; text-align: center;"><br></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: IRANSans; text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-5231 size-full" title="ماکان بند ایرانی اصله " src="http://tabanmusic.com/wp-content/uploads/Macan-Band-Irani-Asle.jpg" alt="ماکان بند ایرانی اصله " width="450" height="450" srcset="https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/Macan-Band-Irani-Asle.jpg 450w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/Macan-Band-Irani-Asle-150x150.jpg 150w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/Macan-Band-Irani-Asle-300x300.jpg 300w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/Macan-Band-Irani-Asle-70x70.jpg 70w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/Macan-Band-Irani-Asle-266x266.jpg 266w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; max-width: 98%;"></p><div><br></div> text/html 2019-08-05T15:52:32+01:00 mehrnic.ir Moalefin Moalef دانلود آهنگ های ورزشی جدید 98 http://mehrnic.ir/post/134 <div class="im_message_body" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(63, 63, 63); font-family: IRANSans;"><div style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;"><div class="im_message_text" dir="auto" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;">دانلود آهنگ های ورزشی جدید 98&nbsp;</strong></span></div><div dir="auto" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; text-align: center;">دانلود گلچین آهنگ های ورزشی برای دویدن ، تردمیل ، بدنسازی ، ایروبیک ، ایروبیک پیشرفته ، رقص زومبا ، سی ایکس ورکس ، تی آر ایکس ، ورزش های هوازی و چربی سوزی لاغری ، ترنس و تکنو&nbsp; ، فوتبال با لینک مستقیم و کیفیت عالی 320</div><div dir="auto" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;"></div><div dir="auto" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; text-align: center;">sport music 2019</div></div><div dir="auto" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;"></div></div><div dir="auto" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(63, 63, 63); font-family: IRANSans;"><img class="alignnone size-full wp-image-5176 aligncenter" src="http://tabanmusic.com/wp-content/uploads/varzeshi.jpg" alt="دانلود آهنگ ورزشی" width="450" height="450" srcset="https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/varzeshi.jpg 450w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/varzeshi-150x150.jpg 150w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/varzeshi-300x300.jpg 300w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/varzeshi-70x70.jpg 70w, https://tabanmusic.com/wp-content/uploads/varzeshi-266x266.jpg 266w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px auto; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; max-width: 98%; display: block;"></div><div><br></div>